גיל מבוגר מאוד אינו מכשול לצינתור טיפול במידה ויש צורך