דנרבציה כלייתית, טיפול מהיר וחד פעמית לטיפול ביתר לחץ דם