האמת המרה מאחורי המשקאות הממותקים: הם קשורים למגוון חוליים