סקר מדדי האיכות הארצי של בתי החולים בישראל – יוני 2015