הפסקת עישון ועליה במשקל והיתרונות במניעת אירוע לב או אירוע מוחי