רגישות לכאב כממלאת תפקיד באוטם סמוי (שקט) של שריר הלב