גם חולי לב וגם חולי כלי דם המפסיקים לעשן חיים זמן רב יותר