סטנט מתכלה, חידוש משמעותי בטיפול במחלת הלב הכלילית