פרפור עליות ופרוצדורת WATCHMAN – מניעת תסחיפים ללא צורך בקומדין