כעס ומאמץ פיזי כמהווי גורמי סיכון לאירוע לבבי בחלק מהמטופלים