אוטם שריר הלב בקרב נשים צעירות

עליה בשכיחות מקרי אוטם שריר הלב בנשים צעירות בשנים האחרונות חל שיפור דרמטי באיכות המענה הרפואי לו זוכים אנשים המתקבלים לבית החולים בשל אוטם בשריר הלב. שיפור זה בא לידי ביטוי בצניחה דרמטית באחוזי התמותה  מאירועי לב בעולם ובישראל במהלך העשור האחרון. מחקרים אפידמיולוגיים שונים אשר בוצעו בישראל מעידים על הצלחה מזהירה בתחום. המחקרים הללו…